آيا تعرفه ارسال نمايندگان بر حسب مبلغ آخرين شارژ محاسبه مي گردد؟

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

خير، تعرفه ارسال بر حسب مجموع شارژ هاي ده روز محاسه مي گردد، يعني شما اگر در فاصله زماني 10 روز دو يا سه بار پنل خود را شارژ نماييد جمع آن مشخص کننده تعرفه .شماست

جعبه‌ابزار