آیا ارسال پیام هشدار برای کاربر از خط نماینده هم وجود دارد؟

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

بله نماینده محترم می تواند با استفاده از زیر منوی هشدار تمدید کاربر واقع در منوی نمایندگی، این امکان را فعال نموده و متن را نیز تنظیم کند. تا زمان ارسال پیام هشدار(یک بار 7 روز مانده و یک بار 30 روز مانده به اتمام خط) پیامی که نماینده آماده نموده است به کاربرانش ارسال گردد. قابل ذکر است که هزینه از حساب نماینده کسر خواهد شد.

جعبه‌ابزار