آیا امکان آن هست ایمیلی را که در دامنه ی خود ایجاد کردیم به آدرس میل دیگری مثل یاهو منتقل کنیم؟

جعبه‌ابزار