آیا امکان برگشت مبالغ ارسال هایی که وضعیت نرسیده به مخابرات گرفته اند وجود دارد؟

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

بله ارسال هایی که وضعیت نرسیده به مخابرات دریافت کرده اند، مبالغ این ارسال ها محاسبه شده و هر شب این مبالغ به همراه مبالغ ارسال هایی که کدرهگیری نامعتبر گرفته اند به پنل کاربر برگشت خواهد خورد.

جعبه‌ابزار