ارائه آدرس برای خرید مستر کارت و ویزا کارت

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

اکیدا توصیه می شود که حتی المقدور هنگام ثبت نام جهت مستر کارت و ویزا کارت آدرس خارج از کشور اعم از آدرس دوستان و یا اقوام مقیم خارج ارائه گردد. لیکن برای آن دسته از هموطنان عزیزی که امکان ارائه این آدرس برایشان مقدور نیست،آدرس نماینده فروش کارت داده میشود. ذکر این نکته ضروری است که بعد از صدور مستر کارت و ویزا کارت ارسال اظهارنامه ها و دیگر مدارکی که ممکن است به آدرس پرداخت ارسال گردد به عهده نماینده فروش کارت نمی باشد.

جعبه‌ابزار