ارسال انبوه مستقيم

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

ارسال انبوه مستقيم


مواردی که در ارسال انبوه مستقيم باید رعایت نمایید :

1-ارسال انبوه مستقيم برای هر تعداد شماره قابل ارسال خواهد بود و محدوديتي در تعداد وجود ندارد.

2- پس از تكميل فرم ارسال انبوه مستقيم، اگر زمان تعيين كرده باشيد و تيك كنار زمان آن را زده باشید، ارسال در زمان تعيين شده ارسال مي گردد و در صورتي كه زمان تعيين نكرده باشيد در مرحله آخر بعد از تايید ارسال مي گردد.

3- در روز های تعطیل و ساعات غیر اداری هم ارسال این بالک امکان دارد.

4- ارسال مجوز براي اين بالك نياز نمي باشد.

مراحل ايجاد ارسال انبوه مستقيم:

كليه مراحل پر كردن فرم ارسال انبوه مستقيم، دقيقا مانند فرم ارسال بالک مي باشد. با اين تفاوت كه بعد از افزودن گيرندگان، دكمه ارسال را بزنيد تا همان لحظه پيام شما ارسال و به دست گيرندگان مي رسد.

بعد از ارسال مي توانيد جزييات پيام هاي ارسالي را در مشاهده پيام ها و اطلاعات ارسال انبوه را در ليست ارسال هاي انبوه مشاهده نماييد.

جعبه‌ابزار