ارسال با كد پستي

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

در اين منو شماره برخي از شهرهاي بزرگ كشور به تفكيك كد پستي فراهم گرديده است. كاربران عزيز مي توانند با انتخاب نام استان و كد پستي مربوطه تعداد شماره فعال (دائمي) آن منطقه را مشاهده کنند.

Postalcod.png

پس از ورود به اين صفحه، متن پيام خود را تنظيم نماييد. در باكس از رديف مي توانيد تعيين كنيد كه از رديف چندم و در باكس به "تعداد" تعداد پيام هاي ارسالي را مي توانيد تعيين نماييد. سپس كليد ارسال را بزنيد

Postalcod2.png

جعبه‌ابزار