ارسال با نام محله

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

اگر برای ارسال پیام خود بدنبال شماره های محله ای خاص می گردید، این گزینه به خوبی نیاز شما را برآورده می کند. کاربران می توانند برای هریک از مناطق مورد نظر(در شهر مشهد و تهران)ارسال انجام دهند. در زیر منوی ارسال با نام محله ابتدا پنجره ای از لیست مناطق و کد پستی و تعداد شماره های موبایل آن محله نمایش داده می شود.

Clip87702.jpg

اکنون، وارد پنجره ارسال می شوید. بقیه مراحل مانند قسمت های قبل می باشد.

Clip65tr.jpg

جعبه‌ابزار