ارسال نام متغير چيست و چگونه مي توان از آن استفاده کرد؟

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

هرگاه بخواهيم متني را براي گروهي ارسال کنيم که نياز باشد براي هر کدام از آنها با نام و مشخصات خودشان پيام ارسال شود از اين منو استفاده ميکنيم. به طور مثال مي خواهيد براي يک گروه دوستان پيامي حاوي متن تبريک بفرستيد به طوري که متن يکسان است اما مي خواهيد هر يک از آنها پيام رابا نام هاي خودشان دريافت کنند. توجه داشته باشيد براي ارسال پيام از اين روش مستلزم اين مي باشد که مشخصات افراد در گروه هاي مخاطبين حتما ثبت شده باشد. مثال کامل اين مطلب در منوي ارسال نام متغير موجود مي باشد.

جعبه‌ابزار