ارسال نظیر به نظیر

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

در این نوع ارسال کاربر می تواند گروهی را ایجاد نماید که برای هر شماره یک متن خاص ارسال گردد. به طور مثال : نمرات دانش آموزان یک کلاس درس

09151208505 ریاضی 18- بینش 20 09151229310 ریاضی 10- بينش 16

Clige002.jpg

جعبه‌ابزار