انتقال دامنه از يک هندل به هندل ديگر

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

براي انتقال دامنه از يک هندل به هندل ديگر بايد طبق مراحل زير اقدام کنيد:

چنانچه دامنه اي را مي خواهيد به هندل خود انتقال دهيد و قصد داريد که هزينه انتقال توسط پارسي نيک پرداخت شود بايد:

1: صاحب امتياز فعلي بايد با شناسه خود وارد سامانه ايرنيک شود و شماره رمز را دريافت کند.

2:شماره رمز يا همان (pin) را از صاحب امتياز فعلي دريافت مي کنيد و رابط هاي هندل را نيز مشخص کنيد.در نظر داشته باشید که هندل مقصد حتما باید تیک خودم و نمایندگان را در مشخصه های شناسه ،در هر 4 قسمت فنی و مالی ، اداری و صاحب امتیاز فعال کنيد!

3:بعد از ان نام دامنه به همراه شناسه صاحب امتياز جديد دامنه(شناسه خريدار) و شماره رمز (pin) آن را از طريق ارسال تيکت در مرکز پشتيباني پنل پارسي نيک خود ارسال مي کنيد.


هزينه اين انتقال نيز 9000 تومان مي باشد.

جعبه‌ابزار