براي نصب اسکريپت بر روي هاستم به cgi, outgoing socket احتياج دارم . کدام هاست شما اين قابليت را داراست؟

جعبه‌ابزار