دامنه ما با پسوندcomاست اما سازمان و IP ومشخصات شرکت در داخل کشور می باشد، مشکلی برای ثبت آن نیست و نوع ssl را میتوانید با نام شرکتمان ارائه دهید؟

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

قطعا برروی دامنه com بسیار راحتتر است اما میبایست دامنه را با مشخصاتی که شرکت ما می باشد تعریف کنید این شرکت SSL را بنام شرکت خارجی میتواند بگیرد البته اگرشرکت ثبت شده دارید و مدارک ثبتی و ترجمه رسمی آن موجود است امکان پذیر است! البته SSLهای سطح پائین مثل نمونه های زیر بدون ثبت شرکت قابل ارائه هستند!

Comodo EssentialSSL

Comodo EssentialSSL Wildcard

Comodo PositiveSSL

GeoTrust QuickSSL Premium

Standard RapidSSL

Thawte SSL123

جعبه‌ابزار