در هنگام استفاده از وب سرویس با متن فارسی به مشکل برخوردم چگونه می توانم این مشکل را حل کنم؟

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

کلیه کاربرانی که در هنگام استفاده از وب سرویس با متن فارسی دچار مشکل شده اند در کد خود در هنگام فراخوانی فایل nusoap.php باید از دستور زیر استفاده نمایند

$client = new soapclient('http://webservice.iran.tc?wsdl');

$client->soap_defencoding='UTF-8';

با استفاده از این دستور مشکل ارسال فارسی نیز حل می شود.

جعبه‌ابزار