دسترسي اپراتور چه كاربردي دارد و چگونه مي توان آن را فعال نمود؟

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

براي فعالسازي دسترسي اپراتور وارد پنل شده و از بخش دسترسي اپراتور آن را فعال نماييد در اين صورت مي توانيد دسترسي به پنل مديريت را محدود كنيدو در عين حال دسترسي به پنل را براي شخص ديگري غير از مدير نيز فعال نماييد.شخصي كه دسترسي اپراتور دارد تنها مي تواند ارسال تكي انجام دهدو دسترسي به بقيه منوها براي آن فرد غير مجاز محسوب مي شود. توجه داشته باشيد كه رمز عبور اپراتور و مدير يكسان نباشد.

جعبه‌ابزار