رفع مشکل cronjob

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

درصورت مشاده خطای زیر در Message System در دایرکت ادمین، مراحل زیر را دنبال کنید تا مشکل کرانجاب سرور برطرف شود:

Subject: The task.queue file does not appear to be getting processed DirectAdmin has noticed that the file /usr/local/directadmin/data/task.queue is growing in size and not getting processed.


به ssh وصل شوید

chmod 644 /etc/cron.d/directadmin_cron

/sbin/service crond restart


و بعد مطمئن شوید سرویس در حال اجرا می باشد با این دستور:

ps ax | grep cron


و سرویس را ریستارن نمایید

/sbin/service crond restart


اگر باز هم مشکل داشتید با این سرویس:

yum -y install vixie-cron cronie

service crond start

chkconfig crond on

/usr/local/directadmin/dataskq dwww.ParsiNIC.com

جعبه‌ابزار