ساختن زیر دامنه SubDomains

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

برای وصل کردن یک زیر دامنه به یک پوشه از فضای سایت خودتان می توانید از Subdoamins استفاده کنید. (به طور مثال شما یک دامنه به اسم PARSINIC.COM دارید و می خواهید یک زیر دامنه به نام BLOG را ایجاد کنید که می شود BLOG.PARSINIC.COM و این زیر دامنه را به یک پوشه از فضای سایتتان وصل کنید).

توضیحات:

1. Subdomain : نام زیر دامنه را در این محل بنویسد.

2. Documet Root : نام پوشه ای از فضای سایتتان را که می خواهید به زیر دامنه ای که در بالا نوشته اید وصل شود را در این محل وارد کنید.

3.روی دکمه create کلیک کنید.

جعبه‌ابزار