شرايط گرفتن certificate چيست؟

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

نمايندگاني که خط به نام خودشان مي باشدو نمايندگي آنها به صورت شخصي ثبت شده است بعد از اين که خطوط ثبت شده آنها بيشتر از 50 خط باشد مي توانند درخواست ( گواهي نمايندگي) certificateخود را به صورت کتبي و به همراه کپي کارت ملي به بخش فروش ارسال نمايند. و گواهي آنها صادر و برايشان ارسال مي شود. و نمايندگاني که درخواست دارند certificate آنها به نام شرکت صادر شود بايد اطلاعات مريوط به شرکت مانند(آگهي تاسيس شرکت يا روزنامه رسمي و يا جوازکسب به همراه کپي کارت ملي به بخش فروش ارسال نمايند)وقابل ذکر است که خط و اطلاعات بايد به نام مدير عامل و يا هئيت مديره باشد.

جعبه‌ابزار