علت مشاهده ي خطاي 503-servise unavelable

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

روی سرور ویندوز اشتراکی، جهت جلوگیری از خرابی سرویسهای سایر مشتریان، از IP که بیش از 49 رکووست به سایتی ارسال نماید، قطع درخواست می گردد! این اتفاق برای حالتی که در 200میلی ثانیه معادل 12درخواست نیز ارسال گردد اتفاق خواهد افتاد. درواقع جلوی خطای سرریز در سرور گرفته می شود! امکان دارد سایت شما درخواستهای زیادی دارد که البته جزئیات این مشکل را میتوانید در بخش لاگ سایت مورد نظر خود مشاهده كنيد که چرا پیام مذکور دریافت می گردد!

جعبه‌ابزار