فایل ایندکس خودم را در فولدر Public html به جای ایندکس شما کپی کردم ولی دوباره صفحه ای که شما قرار دادید ظاهر می شود و نمی دانم چه کنم؟

جعبه‌ابزار