ليست ارسال هاي انبوه

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

در اين منو مي توانيد ليستي از ارسال انبوه با تاييد مخابرات و ارسال انبوه مستقيم خود را مشاهده نماييد. همچنين وضعيت ارسال هايي كه به اپراتور ارسال شده اند، در ستون سمت راست قابل مشاهده مي باشد و بالك هايي كه ارسال انبوه مستقيم هستند مي توانيد از منوي مشاهده پيام ها و زير منوي جزييات پيام هاي ارسالي پيگيري نماييد.

104.jpg

جعبه‌ابزار