لیست نظر سنجی ها

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

در بخش ليست نظرسنجي، فهرست نظرسنجي هايي را كه وارد نموده اید، مشاهده مي كنيد. در قسمت "نام "، نام نظرسنجي هاي موجود و تمام ويژگي هاي اين نظرسنجي قابل مشاهده است.

در همان سطر مربوطه، ردیف " عمليات"، آيكون ( پوشه ) كليك كرده و تمام زیر گزینه های اين نظرسنجي را مشاهده نمائيد. اگر هيچ واحدي تاكنون براي اين نظرسنجي تعريف نشده، در قسمت "نام گزينه"، يك گزينه تعريف نموده و در قسمت "كلمه كليدي"، يك كلمه براي گزينه مربوطه، تعريف نمایید. سپس با كليك روي "ذخيره تغييرات"، يك گزينه به اين قسمت افزوده مي گردد. همچنين مي توانيد با انتخاب آيكون( سطل زباله )، گزينه مربوطه را حذف نموده و با انتخاب آيكون ( تيك ) ، آن را ويرايش نمایید.

26.jpg

جعبه‌ابزار