نسل هاي پايگاه داده

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

پنج نسل برای تکنولوژی ذخيره و بازيابی اطلاعات درنظر گرفته شده است.

نسل اول (1957-1948) : فايل ترتيبی

رسانه خارجی در اين نسل نوارهای مغناطيسی بوده اند. اين نسل را می توان نسل بدون نرم افزار واسط ناميد. مشخصات کلی اين نسل عبارتند از:

• ساختار فايل ها ترتيبی است • ساختار فيزيکی همان ساختار منطقی فايل است • تنها روش پردازش فايل ها پردازش يکجا (batch processing) است • برنامه کاربردی تمام عمليات ورودی/خروجی را انجام می دهد و نرم افزار واسطی برای مديريت پردازش فايل ها وجود ندارد • طراحی ساختار فيزيکی به عهده کاربر است • تغيير در ساختار داده منجر به تغيير در برنامه کاربردی می شود • افزونگی داده حداکثر است • اشتراک داده مطرح نيست • نسخه های متعدد از فايل هنگام بهنگام سازی ايجاد می شود

نسل دوم (1966-1958) : شيوه های دسترسی

مهمترين ويژگی اين نسل پيدايش نرم افزارهای AM (access method) يا شيوه های دسترسی و همچنين ايجاد رسانه های با دسترسی مستقيم مانند ديسک است.

AM نرم افزاری است که مبتنی بر يک استراتژی دستيابی، به جنبه های فيزيکی محيط ذخيره سازی و عمليات آن می پردازد و جنبه های فيزيکی را تا حدی از ديد کاربر مخفی می کند. و برنامه کاربردی ديگر نيازی به پرداختن به آنها ندارد. مشخصات اين نسل عبارتند از:

• نرم افزار واسط AM برای ايجاد فايل ها با ساختار گوناگون بين برنامه های کاربردی و محيط ذخيره سازی وجود دارد • امکان دسترسی ترتيبی و مستقيم به رکورد وجود دارد • پردازش در محيط های بلادرنگ (Real Time)، برخط (On-Line) و يکجا بسته به نوع سيستم عامل می توانند انجام شوند • ساختار فيزيکی و منطقی فايل از هم جدا است ولی هنوز برنامه کابردی از محيط ذخيره سازی مستقل نيست • امکان دسترسی بر اساس چندين کليد وجود ندارد • روش های ايمنی و حفاظت داده ابتدائی وجود دارد • داده ها برای کاربردهای خاص طراحی و ذخيره می شوند • تکرار داده هنوز در حد نسبتا بالائی است • اشتراک داده ها تا حدی ايجاد شده است

نسل سوم (1973-1967) : سيستم مديريت داده

در اين نسل نرم افزار کامل تری به نام سيستم مديريت داده (Data Manegement System) به عنوان واسط بين برنامه کاربردی و محيط فيزيکی ايجاد شد.

DMS از AM استفاده می کند و ارتباط بين ديد منطقی و فيزيکی را ايجاد می کند. برای بازيابی يک رکورد DMS از AM درخواست می کند و AM رکوردهای موردنظر را از بلاک های فايل بازيابی و در اختيار DMS قرار می دهد تا کل رکورد را به برنامه بدهد

• نرم افزار DMS واسط برنامه کاربردی و داده است. • فايل های منطقی متعددی می توانند از داده های فيزيکی مشترک بهره ببرند • ميزان تکرار داده کاهش يافته است • داده های مشترک در کاربردهای متنوع بکار می روند • صحت داده تا حدی تامين می شود • نشانی دهی در سطح فيلد يا گروهی از فيلدها ممکن است • بازيابی بر کمک چند کليد امکان پذير است • تسهيلاتی برای پردازش فايل پيش بينی شده است • ترکيبی از انواع ساختارهای فايل بکار می رود

نسل چهارم(1980-1974): سيستم مديريت پايگاه داده

اين نسل از اواخر دهه 60 شروع شده و هنوز هم ادامه دارد. مهمترين ويژگی آن استقلال داده ای است. نرم افزار پيچيده ای به نام سيستم مديريت پايگاه داده(DataBase Management System) يا DBMS واسط بين برنامه های کاربردی و محيط فيزيکی است و اجازه می دهد کاربران در يک محيط انتزاعی کار کنند و به داده ها دسترسی پيدا کنند.

• نرم افزار پيچيده و جامع DBMS واسط بين برنامه های کاربردی و محيط فيزيکی است • برنامه های کاربردی از جنبه های فيزکی مستقل هستند • کاربران در يک محيط انتزاعی مبتنی بر يک ساختار داده ای کار می کنند • سرعت دستيابی به داده بالا است • امکان استفاده اشتراکی از داده ها وجود دارد • امکان کنترل متمرکز روی کليه داد های عملياتی • ايمنی داده زياد است • افزونگی کاهش پيدا کرده است • مفهوم چند سطحی بودن معماری (داخلی، خارجی، ادراکی) بسط پيدا کرد • سيستم های پايگاه داده توزيع شده طراحی شده اند

نسل پنجم(1989-1981) : پايگاه معرفت

اين نسل به که نسل پايگاه معرفت (Knowledge Base) شناخته شده است با استفاده از منطق صوری، سيستم های خبره، هوش مصنوعی و پردازش زبان طبيعی سيستمی طراحی و ايجاد می شود که قادر به استناج منطقی از داده های ذخيره شده است.

پايگاه معرفت مجموعه ای از واقعيت های ساده و قواعد عام است که نشان دهنده بخشی از جها واقعی باشد.

• سيستم پايگاه معرفت که مسئوليت ذخيره سازی، امنيت، جامعيت و تامين نيازهای کاربران رابرعهده دارد

جعبه‌ابزار