چرا دستور fopen روي سرور شما جواب نمي دهد در حالي كه همين دستور روي سرور لينوكس ديگري كه من قبلا داشتم كار مي كرد؟ مثلا اين دستور : fp$ = fopen(

جعبه‌ابزار