چگونه مي توان در کنترل پنل کلوکسو سرور خود براي هر IP يک سايت تعريف کرد؟

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

بعضي از مديران سرور ها براي سرور خود چندين Ip را خريداري کرده تا بتوانند براي هر سايت خود يک IP قرار دهند. با اين حال فقط مايل به استفاده از IP بوده و از دامنه نمي خواهند استفاده کنند.

جهت راهنمايي مي توانيد به صورت زير اقدام نماييد:

روش کار بدين صورت مي باشد که ابتدا براي اضافه كردن IP براي هر دامنه، ابتدا از command center دستور زير را براي هر دامنه اجرا نماييد.

echo "192.168.1.1 domain.tld" >> /etc/hosts

به جاي 192.168.1.1 ip سايت و به جاي domain.tld نام دامنه را وارد نماييد.

پس از آن براي هر client يك دامنه فرضي اضافه كنيد، سپس با استفاده از لينک راهنما (http://www.cyberls.com/forum/Thread-Assigning-a-Dedicated-IP-address-to-your-Site-in-Kloxo) به هر ip يك دامنه اضافه نماييد.

جعبه‌ابزار