IP-Phone چیست؟

از راهنمای WIKI پرشین هلپ
پرش به: ناوبری, جستجو

تکنولوژی IP -phone فناوري جديد مخابراتي است که در چند سال اخیر به موازات گسترش سایر فنآوري هاي ارتباطی از قبیل شبکه هاي کامپیوتري ، اينترنت و غيره پيشرفت کرده و به سرعت صنعت مخابرات و بازار مصرف را تحت تأثير قرار داده است. اين تکنولوژي در واقع نوع جد يدي از دستگاه هاي مخابراتي است که بر روي بستر شبکه هاي کامپیوتری فعاليت مي کند، لذا علاوه بر ا ين که تمامی انتظارات از يک مرکز مخابرات را برآورده مي سازد ، براي ارائه خدمات و سرو يس هاي نامحدود و جديد انعطاف پذ ير مي باشد وهمين باعث گرديده که فعالان عرصه ارائه خدمات مخابراتي بتوانند با سرمايه گذاري کم و مخارج عملياتي پا يين، طيف وسيعي از سرو يس ها را در اختيار استفاده کنندگان قرار دهند و نيزتوسعه کاربرد IP Phone برخلاف سيستم هاي مخابراتي سنتي منجر به همگرا شدن سرو يس ها ي صوتي، تصو يري و داده ها شده است ؛ و بنا به گفته ها ي بيان شده د يگر نيازي به سرما يه گذاري جداگانه بر رو ي تک تک سرو يس ها ي مخابراتي نمي باشد و سرما يه گذاري فقط بر رو ي تکنولوژي IP Phone متمرکز ميگردد.


دراين تلفن ها همگرايي شبکه‌هاي صوت وديتا امكان‌پذير مي‌ باشد. IP-Phone يك دستگاه ديجيتالي باهوش با واسط شبکه LAN مي‌ باشد. IP-Phone داراي يك آدرس IP وكانكتورهاي استاندارد (RJ- 45) مي‌باشد لذا اينگونه تلفن ها مي‌ توانند درون هرپورتي درشبکه LAN قرار گيرند. از آنجائيكه به تلفن هاي مذكور آدرس IP اختصاص مي‌يابد لذا امكانات در آن بسيار زياد است و اين امكانات وقابليت‌ها بستگي به Feature‌ هايي كه توليدكنندگان روي آن قرار مي‌ دهند دارد. كاربردهاي مــهم آن شامل Unified Messaging ،Collaboration، كنفرانس و غيره مي‌ باشد. با IP-Phoneها كاربران مي‌ توانند Extension خودشان را باخود حمل كرده بطوري كه هرگز يك مكالمه‌ را از دست ندهند. با استفاده‌ از اين تلفنها مي‌ توان ارتباطات كنفرانس ايجاد نمود. مي‌ توان اطلاعات web را درحال پاسخ به مكالمه خواند و يا به يك سرويس Web based براي چك كردن پست الكترونيكي، وضعيت هوا، شرايط ترافيك يا چك كردن موجودي خود در بانكLogin كرد.

عموماً اين تلفن ها قادر هستند ديتا و صوت را روي LAN هاي موجود ارسال نمايند. علاوه بر توانايي‌هاي مذكور بعضاً اين تلفن ها قادر هستند كاربردهاي بي سيم را همراه با كاربردهاي تلفن معمولي دريك ساختار تلفني واحد ارائه نمايد. عموماً نرم‌افزار اين سيستمها قابل Upgrade شدن‌‌ مي‌ باشند. تعدادي از قابليت‌ هاي ديگر اين قبيل تلفن ها بقرار ذيل مي‌ باشند:

1- داراي دكمه كنترلي صدا براي ارتباطات ورودي روي بلندگو و گوشي تلفني. 2ـ غيرفعال نمودن يك ارتباط بدون اينكه گوشي را روي قلاب بگذاريم. 3ـ داراي قابليت Mute Function براي قطع گوشي و ميكروفن بدون استفاده از دست. 4- انتقال مكالمه به Extension ديگر ويا به يك شماره ديگر. 5- انجامCall Forward به شماره‌هاي داخلي و خارجي. 6- داراي نشانه‌گر انتظار پيام(Stuttered dial tone). 7- توانايي ايجاد Conference 8- توانايي ارائه سرويس Call back 9- توانايي ارائه سرويس Call Conferencing 10- توانايي ارائه سرويس Call Forwarding 11- توانايي ارائه سرويس Call Hold 12- توانايي ارائه سرويس Call Transfer 13- توانايي ارائه سرويس Do not disturb 14- توانايي ارائه سرويس Intercom 15- توانايي ارائه سرويس ‍Paging 16- توانايي ارائه سرويس Speed dialing

معمولاً كيفيت صوت و ضريب اطمينان در اين سيستمها همانند تلفن هاي سنتي مي‌باشد و براحتي قابل مديريت‌ كردن مي‌باشند. اين تلفن ها مي‌ توانند به يك PC وصل شده و قادر هستند براحتي با شبکه ديتا ارتباط برقرار نمايد. در جاهايي كه فقط نياز به يك تلفن مي‌باشد از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه است كه از IP-Phone استفاده‌ گردد. تلفن‌هاي IP بصورت استاندارد قابل ارائه‌ مي‌باشندو از آنها مي‌توان‌ در IP Telephonyاستفاده نمود.

يك IP Telephone نمونه داراي شش دكمه جهت Feature ها و تعدادي كليد جهت راهنما قابليت‌ها و عملكردها مي‌ باشد. اين تلفن قادر است زمان، تاريخ و اسم مشترك تلفن‌كننده و شماره تلفن‌ او و رقم‌هايي كه گرفته شده است را نمايش دهد.


اين تلفن داراي توانايي گرافيكي نيز مي‌باشد.روش‌هاي زير استفاده از IP- Phone را مقدور مي‌سازند: با استفاده ازButtonها با استفاده از‌Soft keyها با استفاده از Navigation key دسترسي مستقيم با استفاده از رقمهاي مربوطه از ديگر قابليت‌هاي اين سيستم مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

IP-Phone قادر است پيام هاي ورودي را گرفته و آنها را دسته‌بندي كند و روي صفحه براي كاربر نمايش دهد. با اين روش كاربر خيلي موثر و سريع مي‌تواند جواب تلفن‌ هاي خود را بدهد. اين سيستم داراي دفترچه تلفني است بنامLPAP3 .(Light Weight Directory Access Protocol) نور صفحه نمايش اين تلفن قابل تنظيم مي‌ باشد. اين سيستم داراي Ringer Tone و تنظيمات صدا براي كليه صوت ها از قبيلRinger Head Set, Handset, و بلندگو مي‌ باشد. با استفاده از اين تلفن كاربرها مي‌ توانند به اطلاعاتي نظير وضعيت هوا، بورس و يا هر اطلاعاتي كه درWeb وجود دارد دسترسي پيدا نمايند. با اين تلفن مي‌توان مستقيماً به شبکه Ethernet متصل شد. Virtual LAN جداگانه جهت PC و تلفنIP توسط مديريت اين سيستم قابل تعريف مي‌باشد.

جعبه‌ابزار